Tìm kiếm
Close this search box.

Chia sẻ ngay

GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP

Tính tuần hoàn rất quan trọng cho một tương lai bền vững và cộng đồng bền vững.
Doanh nghiệp của bạn cũng có thể tạo ra sự thay đổi bền vững thông qua các giải pháp hướng tới kinh tế tuần hoàn. Các giải pháp hướng tới Kinh tế tuần hoàn của chúng tôi là một loạt các Giải pháp và Dịch vụ sẽ mang lại lợi ích cho mọi doanh nghiệp có quy mô khác nhau. Từ các Giải pháp Enzyme bền vững và thân thiện với môi trường đến Quản lý Rác thải, hãy lựa chọn chúng tôi – ECO Solutions để giúp bạn đạt được những mục tiêu bền vững hơn.

GIẢI PHÁP KHỬ MÙI HÔI VÀ VI KHUẨN

Chúng tôi mang đến nhiều loại ENZYMES đặc biệt để giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về Tắc nghẽn đường ống, Dầu mỡ và Bùn thải, Mùi hôi và Vệ sinh an toàn.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RÁC THẢI

Chúng tôi thiết kế và cung cấp ý tưởng Trạm Phân loại Rác thải cho Doanh nghiệp nhằm giúp nâng cao nhận thức về Phân loại Rác thải tại Nguồn.

GIẢI PHÁP CHO RÁC THẢI THỰC PHẨM

Chúng tôi cung cấp nhiều loại Thiết bị Tái chế công nghiệp có thể xử lý từ 25kg đến 1,500 kg hoặc nhiều hơn rác thải thực phẩm mỗi ngày.

ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY

ECO Solutions cung cấp và đồng hành cùng một số Thương hiệu Hàng đầu trong nước và Quốc tế tại Việt Nam để triển khai giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải trong các hoạt động kinh doanh. Khách hàng của chúng tôi đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc giảm thiểu lượng lớn rác thải đưa đến bãi chôn lấp, giảm lượng khí thải nhà kính và giảm dấu chân Carbon.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
TÌM KIẾM GIẢI PHÁP THEO YÊU CẦU?

Hãy gặp gỡ Chúng tôi và hiểu cách chúng tôi làm việc