Tìm kiếm
Close this search box.

Chia sẻ ngay

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Bước 1: Đăng ký trực tuyến

→ Tìm kiếm vị trí thích hợp ưu tiên với bạn và ứng tuyển trước thời hạn.

→ Hãy gửi cho chúng tôi CV cập nhật hiện tại của bạn, trong đó bao gồm thông tin liên hệ, giới thiệu bản thân và kinh nghiệm của bạn, hoặc hồ sơ năng lực nếu cần.

Bước 2: Phỏng vấn

→ Phỏng vấn sàng lọc: nếu chúng tôi xác định bạn phù hợp với vị trí ứng tuyển thì sẽ có bộ phận Nhân sự liên hệ với bạn để trao đổi vòng đầu.

→ Phỏng vấn chuyên môn: hồ sơ của bạn sẽ được chuyển đến Trưởng bộ phận cân nhắc để trao đổi chi tiết hơn về chuyên môn và vai trò, trách nhiệm của vị trí đó.

Bước 3: Thư mời nhận việc

→ Thời gian đánh giá phỏng vấn là 2-3 ngày làm việc. Nếu Trưởng bộ phận của chúng tôi đánh giá bạn là người phù hợp thì xin chúc mừng, bạn đã trở thành một trong những thành viên của ECO Solutions!

→ Sau khi có kết quả đánh giá phỏng vấn, chúng tôi sẽ liên hệ để trao đổi và gửi Thư mời nhận việc với thông tin chi tiết và hướng dẫn để hỗ trợ bạn trong quá trình nhận việc.